ترجمه Rhomb در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (هن.) لوزي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : منشور شش‌ وجهي‌ داراي‌ وجوه‌ متوازي‌ الاضلاع‌

Rhomb به چه معناست و Rhomb یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rhomb

(هن.) لوزي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (هن.) لوزي‌, ترجمه (هن.) لوزي‌, کلمات شبیه (هن.) لوزي‌ , منشور شش‌ وجهي‌ داراي‌ وجوه‌ متوازي‌ الاضلاع‌ به لاتین
دانلود فایل ها