ترجمه Rhumba در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (abmur)(دركوبا) رقص‌ سياهان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رقص‌ روميا.

Rhumba به چه معناست و Rhumba یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rhumba

(abmur)(دركوبا) رقص‌ سياهان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (abmur)(دركوبا) رقص‌ سياهان‌, ترجمه (abmur)(دركوبا) رقص‌ سياهان‌, کلمات شبیه (abmur)(دركوبا) رقص‌ سياهان‌ , رقص‌ روميا. به لاتین
دانلود فایل ها