ترجمه Rhythmic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مسجع‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : داراي‌ وزن‌ يا اهنگ‌ , در فارسی : پرنواخت‌.

Rhythmic به چه معناست و Rhythmic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rhythmic

مسجع‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مسجع‌, ترجمه مسجع‌, کلمات شبیه مسجع‌ , داراي‌ وزن‌ يا اهنگ‌ به لاتین , پرنواخت‌. به لاتین
دانلود فایل ها