ترجمه Ribaldry در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پستي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هرزگي‌.

Ribaldry به چه معناست و Ribaldry یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ribaldry

پستي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پستي‌, ترجمه پستي‌, کلمات شبیه پستي‌ , هرزگي‌. به لاتین
دانلود فایل ها