ترجمه Ribbon در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای امثال‌ ان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نوار فلزي‌ , در فارسی : تسمه‌ , به فارسی : تراشه‌.

Ribbon به چه معناست و Ribbon یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ribbon

امثال‌ ان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی امثال‌ ان‌, ترجمه امثال‌ ان‌, کلمات شبیه امثال‌ ان‌ , نوار فلزي‌ به لاتین , تسمه‌ به لاتین , تراشه‌. خارجی
دانلود فایل ها