ترجمه Rich در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای توانگر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دولتمند , در فارسی : گرانبها , به فارسی : باشكوه‌ , سایر ترجمه ها : غني‌ پر پشت‌

Rich به چه معناست و Rich یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rich

توانگر به خارجی , ریشه انگلیسی توانگر, ترجمه توانگر, کلمات شبیه توانگر , دولتمند به لاتین , گرانبها به لاتین , باشكوه‌ خارجی , غني‌ در زبان , پر پشت‌انگلیسی
دانلود فایل ها