ترجمه Rick در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيچ‌ خوردگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پيچ‌ , در فارسی : كومه‌ كردن‌ , به فارسی : كومه‌ , سایر ترجمه ها : پشته‌ توده‌.

Rick به چه معناست و Rick یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rick

پيچ‌ خوردگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پيچ‌ خوردگي‌, ترجمه پيچ‌ خوردگي‌, کلمات شبیه پيچ‌ خوردگي‌ , پيچ‌ به لاتین , كومه‌ كردن‌ به لاتین , كومه‌ خارجی , پشته‌ در زبان , توده‌.انگلیسی
دانلود فایل ها