ترجمه Right در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مستقيم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : راست‌ , در فارسی : درست‌ , به فارسی : صحيح‌ , سایر ترجمه ها : واقعي‌ بجا , حق‌ , عمودي‌

Right به چه معناست و Right یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Right

مستقيم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مستقيم‌, ترجمه مستقيم‌, کلمات شبیه مستقيم‌ , راست‌ به لاتین , درست‌ به لاتین , صحيح‌ خارجی , واقعي‌ در زبان , بجاانگلیسی , حق‌ , عمودي‌
دانلود فایل ها