ترجمه Rightful در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ذيحق‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : محق‌ , در فارسی : مشروع‌ , به فارسی : حقيقي‌ , سایر ترجمه ها : داراي‌ استحقاق‌.

Rightful به چه معناست و Rightful یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rightful

ذيحق‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ذيحق‌, ترجمه ذيحق‌, کلمات شبیه ذيحق‌ , محق‌ به لاتین , مشروع‌ به لاتین , حقيقي‌ خارجی , داراي‌ استحقاق‌. در زبان
دانلود فایل ها