ترجمه Rightism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای راست‌ گرايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جناح‌ راستي‌.

Rightism به چه معناست و Rightism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rightism

راست‌ گرايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی راست‌ گرايي‌, ترجمه راست‌ گرايي‌, کلمات شبیه راست‌ گرايي‌ , جناح‌ راستي‌. به لاتین
دانلود فایل ها