خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =45077 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('45077','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =45077 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Rigidify به فارسی

ترجمه Rigidify در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سفت‌ شدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سخت‌ شدن‌ , در فارسی : محكم‌ كردن‌.

Rigidify به چه معناست و Rigidify یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rigidify

سفت‌ شدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سفت‌ شدن‌, ترجمه سفت‌ شدن‌, کلمات شبیه سفت‌ شدن‌ , سخت‌ شدن‌ به لاتین , محكم‌ كردن‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: