ترجمه Rigidify در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سفت‌ شدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سخت‌ شدن‌ , در فارسی : محكم‌ كردن‌.

Rigidify به چه معناست و Rigidify یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rigidify

سفت‌ شدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سفت‌ شدن‌, ترجمه سفت‌ شدن‌, کلمات شبیه سفت‌ شدن‌ , سخت‌ شدن‌ به لاتین , محكم‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها