ترجمه Rigidity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سختي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : استحكام‌ , در فارسی : سفتي‌.

Rigidity به چه معناست و Rigidity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rigidity

سختي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سختي‌, ترجمه سختي‌, کلمات شبیه سختي‌ , استحكام‌ به لاتین , سفتي‌. به لاتین
دانلود فایل ها