ترجمه Rill در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جويبار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جوي‌ كوچك‌ , در فارسی : شيارهاي‌ ساحلي‌ دريا , به فارسی : جاري‌ شدن‌.

Rill به چه معناست و Rill یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rill

جويبار به خارجی , ریشه انگلیسی جويبار, ترجمه جويبار, کلمات شبیه جويبار , جوي‌ كوچك‌ به لاتین , شيارهاي‌ ساحلي‌ دريا به لاتین , جاري‌ شدن‌. خارجی
دانلود فایل ها