ترجمه Rim در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لبه‌ داريا حاشيه‌ داركردن‌. می باشد

Rim به چه معناست و Rim یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rim

لبه‌ داريا حاشيه‌ داركردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی لبه‌ داريا حاشيه‌ داركردن‌., ترجمه لبه‌ داريا حاشيه‌ داركردن‌., کلمات شبیه لبه‌ داريا حاشيه‌ داركردن‌.
دانلود فایل ها