ترجمه Ring Finger در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای انگشت‌ انگشتر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : انگشت‌ چهارم‌ دست‌ چپ‌.

Ring Finger به چه معناست و Ring Finger یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ring Finger

انگشت‌ انگشتر به خارجی , ریشه انگلیسی انگشت‌ انگشتر, ترجمه انگشت‌ انگشتر, کلمات شبیه انگشت‌ انگشتر , انگشت‌ چهارم‌ دست‌ چپ‌. به لاتین
دانلود فایل ها