ترجمه Ringside در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای در كنارصحنه‌ ورزش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : در كنار تشك‌ كشتي‌ يا رينگ‌ مشت‌

Ringside به چه معناست و Ringside یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ringside

در كنارصحنه‌ ورزش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی در كنارصحنه‌ ورزش‌, ترجمه در كنارصحنه‌ ورزش‌, کلمات شبیه در كنارصحنه‌ ورزش‌ , در كنار تشك‌ كشتي‌ يا رينگ‌ مشت‌ به لاتین
دانلود فایل ها