ترجمه Ripe در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رسيده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پخته‌ , در فارسی : جا افتاده‌ , به فارسی : بالغ‌ , سایر ترجمه ها : چيدني‌ پراب‌.

Ripe به چه معناست و Ripe یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ripe

رسيده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی رسيده‌, ترجمه رسيده‌, کلمات شبیه رسيده‌ , پخته‌ به لاتین , جا افتاده‌ به لاتین , بالغ‌ خارجی , چيدني‌ در زبان , پراب‌.انگلیسی
دانلود فایل ها