ترجمه Ripple در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مانند اب‌ مواج‌ شدن‌.

Ripple به چه معناست و Ripple یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ripple

كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌, ترجمه كردن‌, کلمات شبیه كردن‌ , مانند اب‌ مواج‌ شدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها