ترجمه Riprap در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سنگريزي‌ كردن‌. می باشد

Riprap به چه معناست و Riprap یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Riprap

سنگريزي‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی سنگريزي‌ كردن‌., ترجمه سنگريزي‌ كردن‌., کلمات شبیه سنگريزي‌ كردن‌.
دانلود فایل ها