ترجمه Rise در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ناشي‌ شدن‌ از , در فارسی : سر زدن‌ , به فارسی : قيام‌ , سایر ترجمه ها : برخاست‌ صعود

Rise به چه معناست و Rise یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rise

كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌, ترجمه كردن‌, کلمات شبیه كردن‌ , ناشي‌ شدن‌ از به لاتین , سر زدن‌ به لاتین , قيام‌ خارجی , برخاست‌ در زبان , صعودانگلیسی
دانلود فایل ها