ترجمه Rise در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ط‌لوع‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سربالايي‌ , در فارسی : پيشرفت‌ , به فارسی : ترقي‌ , سایر ترجمه ها : خيز.

Rise به چه معناست و Rise یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rise

ط‌لوع‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ط‌لوع‌, ترجمه ط‌لوع‌, کلمات شبیه ط‌لوع‌ , سربالايي‌ به لاتین , پيشرفت‌ به لاتین , ترقي‌ خارجی , خيز. در زبان
دانلود فایل ها