ترجمه Ritualism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تشريفات‌ دوستي‌. می باشد

Ritualism به چه معناست و Ritualism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ritualism

تشريفات‌ دوستي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تشريفات‌ دوستي‌., ترجمه تشريفات‌ دوستي‌., کلمات شبیه تشريفات‌ دوستي‌.
دانلود فایل ها