ترجمه Rivalry در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رقابت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : همچشمي‌ , در فارسی : هم‌ اوري‌.

Rivalry به چه معناست و Rivalry یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rivalry

رقابت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی رقابت‌, ترجمه رقابت‌, کلمات شبیه رقابت‌ , همچشمي‌ به لاتین , هم‌ اوري‌. به لاتین
دانلود فایل ها