ترجمه Riveter در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پرچ‌ كننده‌. می باشد

Riveter به چه معناست و Riveter یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Riveter

پرچ‌ كننده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پرچ‌ كننده‌., ترجمه پرچ‌ كننده‌., کلمات شبیه پرچ‌ كننده‌.
دانلود فایل ها