ترجمه Roadability در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جاده‌ رو. می باشد

Roadability به چه معناست و Roadability یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Roadability

جاده‌ رو. به خارجی , ریشه انگلیسی جاده‌ رو., ترجمه جاده‌ رو., کلمات شبیه جاده‌ رو.
دانلود فایل ها