ترجمه Roadster در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اسب‌ سواري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مركب‌ , در فارسی : رهنورد.

Roadster به چه معناست و Roadster یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Roadster

اسب‌ سواري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اسب‌ سواري‌, ترجمه اسب‌ سواري‌, کلمات شبیه اسب‌ سواري‌ , مركب‌ به لاتین , رهنورد. به لاتین
دانلود فایل ها