ترجمه Roaster در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سرخ‌ كننده‌. می باشد

Roaster به چه معناست و Roaster یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Roaster

سرخ‌ كننده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی سرخ‌ كننده‌., ترجمه سرخ‌ كننده‌., کلمات شبیه سرخ‌ كننده‌.
دانلود فایل ها