ترجمه Rock’n’roll در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (llor dna kcor) رقص‌ راك‌ اندرول‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رقص‌ بحنبان‌ و

Rock’n’roll به چه معناست و Rock’n’roll یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rock’n’roll

(llor dna kcor) رقص‌ راك‌ اندرول‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (llor dna kcor) رقص‌ راك‌ اندرول‌, ترجمه (llor dna kcor) رقص‌ راك‌ اندرول‌, کلمات شبیه (llor dna kcor) رقص‌ راك‌ اندرول‌ , رقص‌ بحنبان‌ و به لاتین
دانلود فایل ها