ترجمه Rod در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ميله‌. می باشد

Rod به چه معناست و Rod یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rod

ميله‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ميله‌., ترجمه ميله‌., کلمات شبیه ميله‌.
دانلود فایل ها