ترجمه Roentgen در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رونتگن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : واحد بين‌ المللي‌ تشعشع‌ اشعه‌ مجهول‌.

Roentgen به چه معناست و Roentgen یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Roentgen

رونتگن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی رونتگن‌, ترجمه رونتگن‌, کلمات شبیه رونتگن‌ , واحد بين‌ المللي‌ تشعشع‌ اشعه‌ مجهول‌. به لاتین
دانلود فایل ها