ترجمه Roentgenology در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پرتوشناسي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شاخه‌اي‌ از پرتو نگاري‌ كه‌ با استفاده‌از

Roentgenology به چه معناست و Roentgenology یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Roentgenology

پرتوشناسي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پرتوشناسي‌, ترجمه پرتوشناسي‌, کلمات شبیه پرتوشناسي‌ , شاخه‌اي‌ از پرتو نگاري‌ كه‌ با استفاده‌از به لاتین
دانلود فایل ها