ترجمه Roll در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تردادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تلاط‌م‌ داشتن‌.

Roll به چه معناست و Roll یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Roll

تردادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تردادن‌, ترجمه تردادن‌, کلمات شبیه تردادن‌ , تلاط‌م‌ داشتن‌. به لاتین
دانلود فایل ها