ترجمه Rolling Mill در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كارخانه‌ شيشه‌ جام‌. می باشد

Rolling Mill به چه معناست و Rolling Mill یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rolling Mill

كارخانه‌ شيشه‌ جام‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كارخانه‌ شيشه‌ جام‌., ترجمه كارخانه‌ شيشه‌ جام‌., کلمات شبیه كارخانه‌ شيشه‌ جام‌.
دانلود فایل ها