ترجمه Roman Catholic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ به‌ كليساي‌ كاتوليك‌ روم‌. می باشد

Roman Catholic به چه معناست و Roman Catholic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Roman Catholic

وابسته‌ به‌ كليساي‌ كاتوليك‌ روم‌. به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ به‌ كليساي‌ كاتوليك‌ روم‌., ترجمه وابسته‌ به‌ كليساي‌ كاتوليك‌ روم‌., کلمات شبیه وابسته‌ به‌ كليساي‌ كاتوليك‌ روم‌.
دانلود فایل ها