ترجمه Romanesque در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مشتق‌ از زبان‌ لاتين‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رومي‌ , در فارسی : وابسته‌ به‌ تمدن‌ رومي‌ , به فارسی : از

Romanesque به چه معناست و Romanesque یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Romanesque

مشتق‌ از زبان‌ لاتين‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مشتق‌ از زبان‌ لاتين‌, ترجمه مشتق‌ از زبان‌ لاتين‌, کلمات شبیه مشتق‌ از زبان‌ لاتين‌ , رومي‌ به لاتین , وابسته‌ به‌ تمدن‌ رومي‌ به لاتین , از خارجی
دانلود فایل ها