ترجمه Romantic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تصوري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خيالي‌ , در فارسی : واهي‌ , به فارسی : غير ممكن‌ , سایر ترجمه ها : غريب‌.

Romantic به چه معناست و Romantic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Romantic

تصوري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تصوري‌, ترجمه تصوري‌, کلمات شبیه تصوري‌ , خيالي‌ به لاتین , واهي‌ به لاتین , غير ممكن‌ خارجی , غريب‌. در زبان
دانلود فایل ها