خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =45344 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('45344','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =45344 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Romish به فارسی

ترجمه Romish در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رومي‌ وار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كاتوليكي‌.

Romish به چه معناست و Romish یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Romish

رومي‌ وار به خارجی , ریشه انگلیسی رومي‌ وار, ترجمه رومي‌ وار, کلمات شبیه رومي‌ وار , كاتوليكي‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: