ترجمه Rondure در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گردي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چيز گرد , در فارسی : گوشتالويي‌ , به فارسی : چاقي‌ , سایر ترجمه ها : تپلي‌.

Rondure به چه معناست و Rondure یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rondure

گردي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گردي‌, ترجمه گردي‌, کلمات شبیه گردي‌ , چيز گرد به لاتین , گوشتالويي‌ به لاتین , چاقي‌ خارجی , تپلي‌. در زبان
دانلود فایل ها