ترجمه Ronyon در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ادم‌ جرب‌ دار. می باشد

Ronyon به چه معناست و Ronyon یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ronyon

ادم‌ جرب‌ دار. به خارجی , ریشه انگلیسی ادم‌ جرب‌ دار., ترجمه ادم‌ جرب‌ دار., کلمات شبیه ادم‌ جرب‌ دار.
دانلود فایل ها