ترجمه Roof در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سقف‌ دار كردن‌. می باشد

Roof به چه معناست و Roof یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Roof

سقف‌ دار كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی سقف‌ دار كردن‌., ترجمه سقف‌ دار كردن‌., کلمات شبیه سقف‌ دار كردن‌.
دانلود فایل ها