خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =45362 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('45362','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =45362 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Roofing به فارسی

ترجمه Roofing در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مصالح‌ ساختن‌ بام‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سقف‌ سازي‌ , در فارسی : پوشش‌ , به فارسی : بام‌.

Roofing به چه معناست و Roofing یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Roofing

مصالح‌ ساختن‌ بام‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مصالح‌ ساختن‌ بام‌, ترجمه مصالح‌ ساختن‌ بام‌, کلمات شبیه مصالح‌ ساختن‌ بام‌ , سقف‌ سازي‌ به لاتین , پوشش‌ به لاتین , بام‌. خارجی

دیدگاه‌تان را بنویسید: