ترجمه Roofing در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مصالح‌ ساختن‌ بام‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سقف‌ سازي‌ , در فارسی : پوشش‌ , به فارسی : بام‌.

Roofing به چه معناست و Roofing یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Roofing

مصالح‌ ساختن‌ بام‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مصالح‌ ساختن‌ بام‌, ترجمه مصالح‌ ساختن‌ بام‌, کلمات شبیه مصالح‌ ساختن‌ بام‌ , سقف‌ سازي‌ به لاتین , پوشش‌ به لاتین , بام‌. خارجی
دانلود فایل ها