ترجمه Rookie در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تازه‌ كار. می باشد

Rookie به چه معناست و Rookie یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rookie

تازه‌ كار. به خارجی , ریشه انگلیسی تازه‌ كار., ترجمه تازه‌ كار., کلمات شبیه تازه‌ كار.
دانلود فایل ها