ترجمه Room Mate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هم‌ اتاق‌. می باشد

Room Mate به چه معناست و Room Mate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Room Mate

هم‌ اتاق‌. به خارجی , ریشه انگلیسی هم‌ اتاق‌., ترجمه هم‌ اتاق‌., کلمات شبیه هم‌ اتاق‌.
دانلود فایل ها