ترجمه Roorbach در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (kcabroor)اتهامات‌ كذب‌ سياسي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نشر اكاذيب‌.

Roorbach به چه معناست و Roorbach یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Roorbach

(kcabroor)اتهامات‌ كذب‌ سياسي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (kcabroor)اتهامات‌ كذب‌ سياسي‌, ترجمه (kcabroor)اتهامات‌ كذب‌ سياسي‌, کلمات شبیه (kcabroor)اتهامات‌ كذب‌ سياسي‌ , نشر اكاذيب‌. به لاتین
دانلود فایل ها