ترجمه Roorback در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (hcabroor)اتهامات‌ كذب‌ سياسي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نشر اكاذيب‌.

Roorback به چه معناست و Roorback یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Roorback

(hcabroor)اتهامات‌ كذب‌ سياسي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (hcabroor)اتهامات‌ كذب‌ سياسي‌, ترجمه (hcabroor)اتهامات‌ كذب‌ سياسي‌, کلمات شبیه (hcabroor)اتهامات‌ كذب‌ سياسي‌ , نشر اكاذيب‌. به لاتین
دانلود فایل ها