ترجمه Root Crop در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شلغم‌ و ترب‌ و غيره‌). می باشد

Root Crop به چه معناست و Root Crop یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Root Crop

شلغم‌ و ترب‌ و غيره‌). به خارجی , ریشه انگلیسی شلغم‌ و ترب‌ و غيره‌)., ترجمه شلغم‌ و ترب‌ و غيره‌)., کلمات شبیه شلغم‌ و ترب‌ و غيره‌).
دانلود فایل ها