ترجمه Root Up در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (tuo toor)ريشه‌ كن‌ كردن‌. می باشد

Root Up به چه معناست و Root Up یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Root Up

(tuo toor)ريشه‌ كن‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (tuo toor)ريشه‌ كن‌ كردن‌., ترجمه (tuo toor)ريشه‌ كن‌ كردن‌., کلمات شبیه (tuo toor)ريشه‌ كن‌ كردن‌.
دانلود فایل ها