ترجمه Ropedancer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بندباز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ريسمان‌ باز , در فارسی : اكروبات‌ بند باز.

Ropedancer به چه معناست و Ropedancer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ropedancer

بندباز به خارجی , ریشه انگلیسی بندباز, ترجمه بندباز, کلمات شبیه بندباز , ريسمان‌ باز به لاتین , اكروبات‌ بند باز. به لاتین
دانلود فایل ها