ترجمه Ropeway در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سيم‌نقاله‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ط‌نابراه‌.

Ropeway به چه معناست و Ropeway یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ropeway

سيم‌نقاله‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سيم‌نقاله‌, ترجمه سيم‌نقاله‌, کلمات شبیه سيم‌نقاله‌ , ط‌نابراه‌. به لاتین
دانلود فایل ها