ترجمه Rosemary در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) اكليل‌ كوهي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رزماري‌.

Rosemary به چه معناست و Rosemary یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rosemary

(گ‌.ش‌.) اكليل‌ كوهي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) اكليل‌ كوهي‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) اكليل‌ كوهي‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) اكليل‌ كوهي‌ , رزماري‌. به لاتین
دانلود فایل ها